Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO

Podrobnosti

Kratek opis

Ob praznovanju 500-letnice Novega mesta leta 1865 so se pojavile prve zamisli za ustanovitev Dolenjskega muzeja, ki naj bi zbiral različna pričevanja iz zgodovine mesta in Dolenjske. Ustanovljen je bil na pobudo leta 1941 ustanovljenega Muzejskega društva natanko petinosemdeset let kasneje. Takrat je namreč Ljudski odbor Ljubljanske oblasti z odločbo z dne 1. junija 1950 prepustil muzej v pristojnost Okrajnega ljudskega odbora Novo mesto. To pa je tudi rojstni dan Dolenjskega muzeja, ki ga javno zaznamujemo z dnevom odprtih vrat, raznovrstnim celodnevnim programom in tradicionalno razstavo Iz depojev Dolenjskega muzeja od leta 1996 dalje.

Prve stalne razstave Dolenjskega muzeja so bile odprte leta 1953 v stavbi Križatije, kjer je bil od leta 1951 tudi sedež muzeja. Od takrat do danes se je ta ustanova razvila v slovenski splošni pokrajinski muzej z arheološkim, etnološkim, kulturnozgodovinskim in umetnostnozgodovinskim kustodiatom (sem sodi tudi Jakčev dorn), kustodiatom za novejšo zgodovino, pedagoško službo in dislocirano enoto Kočevski rog. Kompleks muzeja pa se je iz ene razširil na štiri stavbe, v katerih so postavljene tri stalne razstave: arheološka, etnološka in novejše zgodovine, v galeriji muzeja kot osrednjem razstavnem prostoru pa se vrstijo občasne velike muzejske razstave.

Posebnost ponudbe:

bronaste situle z okrasjem, ki prikazujejo slavnostne sprevode, pogrebe, lov, pojedine, dvoboj in spolni akt

Viri: www.slovenia.info