Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ

Podrobnosti

Kratek opis

Ustanovljen je bil leta 1951 kot okrajni muzej Narodnoosvobodilnega boja. Njegova ustanovitev je povezana z delovanjem učitelja in nato dolgoletnega ravnatelja Bogdana Žolnirja (1908-1997).

Leta 1956 se je muzej naselil v 2. nadstropje nekdanje mestne hiše, kjer je še danes. Uradno je kot tak deloval do leta 1991. V skladu z novimi potrebami, zlasti po varovanju naravne in kulturne dediščine, pa je od 1986 začel postopoma preraščati v splošni pokrajinski muzej. Proces preobrazbe teče še danes. Pa vendar je muzej v zadnjih letih mnogo pridobil. Ima deset stalno zaposlenih in pokriva arheološko, etnološko in zgodovinsko področje ter pedagoško in restavratorsko dejavnost. Tudi prostorsko se je povečal, tako da deluje na več lokacijah. Bistveno je napredoval tudi pri opremljenosti s sodobnimi tehničnimi pripomočki.

Muzej tudi raziskuje preteklost in način življenja na Koroškem, rezultate pa objavlja (tudi v samostojnih publikacijah). Ima bogat arhiv s fototeko (okrog 30 m arhivskega gradiva in spominskih zapisov), strokovno knjižnico (s pribl. 4000 enotami gradiva), restavratorske delavnice za les, kovine in keramiko ter sodobne depoje (v nekdanji osnovni šoli v Podgorju) z okrog 8000 predmeti (od teh jih je 6700 inventariziranih, večje število pa tudi restavriranih). Gradivo pridobiva z odkupi, volili, darili in arheološkimi izkopavanji. Med gradivom je tudi nekaj bogatih zaključenih zbirk. Pripravil je več lastnih občasnih razstav, gostujejo pa tudi razstave drugih ustanov. Pri tem skuša zadovoljiti čim širše zanimanje občinstva. S strokovnimi nasveti pomaga javnim in zasebnim zbirkam.

Viri: Javni zavod SPOTUR Slovenj Gradec