Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

SV. ANTON PUŠČAVNIK

Podrobnosti

Kratek opis

V vasici Otoče na vrhu savske terase stoji cerkev sv. Antona Puščavnika. Današnja podoba je baročna, a v sebi skriva gotske osnove. Nanjo spominja ohranjen portal s šilastim zaključkom in letnico 1480.

Cerkev sestavljajo pravokotna banjasto obokana ladja, tristrano sklenjeni prezbiterij ter zvonik iz obdobja baroka in z novogotsko piramidno streho. Pred vhodom v cerkev stoji renesančna lopa z atrijem, ki jo je še do pred kratkim krasil lesen strop, poslikan z zvezdami.

Ladja cerkve je bila v 17. stoletju pokrita z lesenim stropom. V njej je freska Poveličanja Antona Padovanskega, v prezbiteriju pa Vnebohod sv. Pavla ter upodobitve štirih evangelistov. Vse freske so delo Matije Bradaška iz Kranja z začetka 20. stoletja.

Bogati oltarji so poznobaročni. Glavni oltar je posvečen sv. Antonu Puščavniku, ki stoji v niši, ob straneh pa sta kipa sv. Jerneja in sv. Matije. V atiki oltarja je kip Marije z Jezusom. Stranska oltarja so v cerkev prenesli pozneje. Desni je posvečen sv. Boštjanu, spremljata pa ga kipa sv. Antona Padovanskega in sv. Ahaca, v atiki pa najdemo sliko Salomonove sodbe. Levi stranski oltar je posvečen sv. Mihaelu, ki ga spremljata kipa sv. Štefana in sv. Lovrenca ter slika sv. Martina v atiki.

Slikovita je tudi prižnica z upodobitvami evangelistov iz leta 1760, ki je delo kranjskega poznobaročnega slikarja Marka Layerja. Pod prižnico je kip sv. Antona Puščavnika s prašičkom, ki je nekdaj stal v niši v vhodni lopi.

Sv. Anton Puščavnik je zaščitnik živinorejcev, pastirjev in mesarjev. Pri ljudstvu je poznan tudi kot Anton Kračman, kar je povezano s šegami ob njegovem prazniku. Na njegov god, 17. januarja, so ljudje v njegove cerkve prinesli krače in jih po maši licitirali. Tudi v otoški cerkvi je na ta dan praznik, ob katerem v cerkev prinesejo dobrote.

Cerkev je obdana z zidom, za katerim se skriva pokopališče. Vidna je že od daleč, saj stoji na pobočju Savske rečne terase.

Viri: Radol´ca