Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

CERKEV SV. MIHAELA

Podrobnosti

Kratek opis

Dvostolpna romarska cerkev, posvečena sv. Mihaelu, je bila zgrajena med leti 1637 in 1641 in jo prištevamo med ambientalno najpomembnejše kulturne spomenike v porečju Savinje. V njenih kamnoseških in rezbarskih detajlih se prepletajo gotski elementi z renesančnimi stilnimi prvinami. Mogočno notranjost dopolnjujejo »zlati oltarji«: glavni oltar, ki ima na sredini kip sv. Mihaela s štirimi kipi angelov, stranska oltarja ter dva oltarja ob stenah ladje. Eden od teh oltarjev je bil nekdaj glavni oltar v porušeni cerkvi sv. Egidija v Zidanem Mostu.

Ob zanimivi poti do cerkve še danes zasledimo štiri od nekdaj sedmih kapelic križevega pota, nekoč poslikane s freskami, danes pa slabo ohranjene in uničene zaradi podpisov obiskovalcev. Kapele je dal postaviti laški nadžupnik Janez Zlatoust Cobelli de Belmonte po končani zidavi cerkve.

Viri: STIK Laško