Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

SV. NIKOLAJ

Podrobnosti

Kratek opis

Cerkev na Ovsišah pri Podnartu je bila zgrajena na mestu, kjer je nekoč izviral studenec. Morda je bila prav zato posvečena sv. Nikolaju oziroma sv. Miklavžu, priprošnjiku proti poplavam. Sv. Valentin v stranskem oltarju pa je privabljal romarje na dan sv. Valentina.

Župnijska cerkev je bila zgrajena v 16. stoletju in pozneje nekajkrat prezidana. Na zunanjščini je rekonstruirana izvirna poslikava z bogato poznobaročno dekoracijo na prezbiteriju.

Današnja oprema je večinoma iz 19. stoletja. Oltarji so novorenesančni. Glavni kip ima v niši kip sv. Nikolaja, ob straneh pa kipa sv. Štefana in sv. Lovrenca ter v atiki sv. Trojice. Oltarni sliki sta iz 20. stoletja.

Stranski kapeli z oltarjema sta bili dozidani pozneje. Levi stranski oltar je posvečen sv. Valentinu in zato so nekdaj ljudje sem romali na valentinovo, 14. februarja. Desni stranski oltar je posvečen sv. Mariji Pomagaj s sliko Brezjanske Marije, ki je delo Matije Bradaška iz leta 1903.

Po legendi je bila cerkev postavljena na izviru studenca, ki se nahaja pod glavnim oltarjem. Morda je bila prav zato posvečena sv. Nikolaju oziroma sv. Miklavžu, zaščitniku ribičev in mornarjev ter priprošnjiku pri nevarnostih poplav.

Viri: Radol´ca