Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR

Podrobnosti

Kratek opis

Želite pregledati gradivo, spravljeno v našem arhivu? Potrebujete potrdilo ali overjeni prepis oz. kopijo gradiva, ki ga hranimo? Ali si morda želite le ogledati čudovito stavbo, nekdanji jezuitski kompleks, ki se bohoti na Koroški cesti ob Glavnem trgu?

Kaj najdete v naši hiši?

- Pergamentne listine, ki so nastale med leti 1246 in 1865;

- tematsko zaokrožene zbirke arhivskih dokumentov;

- dokumente zemljiških posesti in veleposesti od 15. stoletja ter samostanskih redovnih skupnosti od 17. stoletja;

- arhivsko gradivo upravnih uradov, sodišč, podjetij, denarnih ustanov, združenj, društev in institucij od sredine 19. stoletja;

- iz obdobja po II. svetovni vojni arhivsko gradivo okrožnih, okrajnih, občinskih, mestnih in krajevnih ljudskih odborov in drugih političnih, upravnih in sodnih organizacij oz. ustanov ter

- osebne fonde in zbirke zgodovinarjev z območja Slovenske Štajerske, znanstvenikov, politikov, pisateljev, skladateljev in drugih.

Pri nas dobite potrdila ali overjene prepise oz. kopije ohranjenih arhivskih dokumentov s področij izobraževanja, premoženjsko pravnih zadev in drugih zahtevkov, ki jih posamezniki ali institucije potrebujejo pri svojem delu v skladu s pozitivno zakonodajo.

Viri: www.slovenia.info

Kaj najdeš v bližini