Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

GRAD ŠTATENBERG

Podrobnosti

Kratek opis

Štatenberg je dvonadstropni baročni dvorec z vrtom, postavljen na razgledni vzpetini nad naseljem Makole. Zasnovan je bil avtorsko in zgrajen v eni potezi. Pred l. 1697 ga je dal zgraditi grof Ignaz Maria Attems. Simetrično zasnovan baročni dvorec sestavljajo osnovni trakt in trije nižji trakti, ki se stopnjujejo kot okvir notranjega dvorišča. Znotraj je bil urejen manjši baročni vrt. Vhodni, nižji trakt ima z dvoriščne strani široko, z bogatim štukom okrašeno prehodno vežo, ki se nadaljuje v osi glavnega trakta in v portalu v smeri ceste. Levo in desno od nje so manjši bivalni prostori, v katerih so ohranjeni ostanki opreme in pohištva.

Prostori se čez dvorišče in dvoramno stopnišče stopnjujejo v poslikano reprezentančno dvonadstropno dvorano centralnega trakta dvorca. Alegorije na stropu dvorane, obrobljene s štukaturami, ponazarjajo antično mitologijo - Znanost in Umetnost pod okriljem miru in štiri elemente: zrak, zemljo, vodo in ogenj. Po manj zanesljivih podatkih med avtorje štejemo Josepha S. Serenia, Jožefa Quadria ter slikarja Joanneckyja. V stranskih prostorih je nekaj kvalitetnih peči in deli prezentirane opreme. V zahodnem stavbnem traktu je baročna kapela. Oltarje zanjo je delal Martin Baselij. Dvorec so prenovili po drugi svetovni vojni in znova po l. 1989. Novi lastniki so močno zanemarili notranjost.

Okoli dvorca je bil urejen vrt v baročnem slogu. Kasneje so površine preuredili v angleškem krajinskem slogu. Zasnova je delno ohranjena. Severna dostopna pot je obsajena s kostanjevim drevoredom. Na robu platoja ob dvorcu se os izravna in vodi do severnega trakta dvorca. Notranje dvorišče je delno rekonstruiran parter s šestimi polji, obrobljenimi s peščenimi potmi. Večja polja obroblja pušpanova živica. Os ob južnem traktu dvorca zaključuje belvedere, ki kot razgledišče nad dolino zaokroži celoten kompleks. Ob stranskih krilih so urejene manjše tratne grede pravilnih oblik. Na zahodni strani dvorca je manjši ravninski del, kjer rastejo visoka drevesa. Širše območje parka je zasajeno z domačimi in tujerodnimi drevesi. Med njimi so speljane vijugaste poti. Območje parka prehaja na zahodu v gozd, kjer je več ribnikov. Park je delno rekonstruiran. Dvorec, park in širša okolica so zavarovani kot krajinski park Štatenberg.

Viri: www.slovenia.info