Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

SV. LENART

Podrobnosti

Kratek opis

Na robu vasi blizu Bleda stoji pod vrhom skalnega pomola (Na Pečeh) srednjeveška podružnična cerkev. Domnevno so jo sezidali na ostankih gradišča, ki je kraljevalo visoko nad sotesko Save Bohinjke. Cerkev sestavljajo pokrita vhodna lopa, kvadrasta ladja in ožji, zvezdasto obokan gotski prezbiterij iz okoli l. 1440. Južno ob prezbiteriju stoji zvonik z čebulasto leseno baročno kapo. Zgradba je bila postavljena pred sredino 15. stoletja. Bila je poslikana, kasneje preurejena in v baroku nadzidana. V kasnejših prenovah baročnega zvonika, obitega z deščicami, niso spremenili. Delno so odprli gotsko okno v prezbiteriju.

Klesana obočna rebra oltarnega dela izstopajo iz figuralno zasnovanih konzol in se stikajo v grbovnih sklepnikih. Raznorodne poslikave so na severni zunanji steni, nad vhodom v lopi in v notranjosti. Na severni strani prezbiterija je sv. Krištofa in sv. Lenarta naslikal Mojster bohinjskega prezbiterija (okoli 1440), freska sv. Nedelje je delo Bodeško-prileškega mojstra (1460). Isti avtor je naslikal sv. Jurija in sv. Florijana nad glavnim vhodom in ves okras v prezbiteriju (1465). Na slavoloku so freske Mojstra bohinjskega prezbiterija. Freske v prezbiteriju so naslikane v shemi kranjskega prezbiterija s Kristusom v mandorli v sredini in s simboli evangelistov okoli njega. Niže so svetnice s svojimi simboli, pod njimi so na stenah podobe apostolov. Vse je delo bodeško-prileške delavnice (1457). Kasneje so dodali podobe Mojstra Jakobove legende, ki je slikal prizore iz Kristusovega življenja (1524). V baročnih oltarjih so slike Leopolda Layerja.

Ključ cerkve hranijo v hiši v vasi.

Viri: www.slovenia.info