Kaj? čistilni servis, hitra hrana, zabava ...
Kje? Nova Gorica, Ljubljana ...

DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK

Dobrovnik 266 J, 9223 Dobrovnik - Dobronak

Podrobnosti

Kratek opis

Vizija šole - POUČEVATI IN VZGAJATI. Prioritetne naloge so socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost vseh učencev, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, spoštljivo in odgovorno obnašanje za varnost vseh na šoli, skrb za slovenski in madžarski jezik, kakovostno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, skrb za ohranjanje dobrih materialnih pogojev za vzgojno izobraževalno delo, doseči odzivnost tistih staršev, katerih otroci imajo učne težave, težave z disciplino ali druga vedenjska odstopanja, vzgajati učence za medsebojno strpnost in spoštovanje drugačnih, za sodelovanje z drugimi, poglabljanje že utečenih oblik sodelovanja s starši, dobro počutje učencev in vseh zaposlenih na šoli, aktivno sodelovanje z okoljem.